مدت زمان از بین رفتن حق شکایت کیفری

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۹ مرداد ۱۳۹۹
مدت زمان از بین رفتن حق شکایت کیفری

مدت زمان از بین رفتن حق شکایت کیفری

حق شکایت از جرائم تعزیری قابل گذشت در مدت یک سال از بین می‌رود.

مطابق قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری قابل گذشت که فهرست برخی از آنها در پایین خواهد آمد، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود.

البته این موضوع استثنائاتی هم دارد مثل اینکه شاکی تحت‌سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند تکلیف چیست؟

چنانچه متضرر از جرم قبل انقضای مدت ذکر شده فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه او در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند.

لازم به ذکر است غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

فهرست برخی از جرائم قابل گذشت

 • قذف و سرقت (در سرقت حدی انصراف صاحب مال از شکایت موجب سقوط حد می‌گردد)
 • تحصیل سند یا نوشته با سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص
 • افترا، نشر اکاذیب، افترای عملی، هجو
 • توهین به افراد، تهدید افراد
 •  سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار عمدی زن حامله
 •  امتناع از دادن طفل سپرده شده، رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه
 • ترک انفاق زوجه و افراد واجب النفقه
 • افشای اسرار حرفه‌ای
 • صدور چک پرداخت نشدنی
 • تحریق اشیای منقول، تخریب عمدی اشیای منقول و غیر منقول
 • سوزاندن یا اتلاف عمدی اسناد تجاری و غیر تجاری دولتی
 • تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق
 • ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن غیر
 • تصرف ملک غیر به قهر و غلبه
 • از بین بردن حیوان حلال گوشت دیگری بدون ضرورت یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع است
 • چراندن محصول دیگری، تخریب باغ و محصول دیگری
 • قطع یا از بین بردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی

 

 • کیفری
 • قانون مجازات اسلامی
 • حق شکایت کیفری
 • جرایم تزیری قابل گذشت
 • متضرر از جرم
 • شاکی
 • مشتکی عنه