گذاشتن مانع جلوی درب خانه یا مغازه

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
گذاشتن مانع جلوی درب خانه یا مغازه

جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمی‌باشد!!

قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد.

از سوی دیگر مسدود كردن كوچه و خيابان جرم است و مجازات دارد.

طبق قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند کوچه و خیابان‌هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.

بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان‌های شهر جرم محسوب می‌شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

  • مانع
  • جلوی درب خانه
  • مغازه
  • کوچه های مسدود
  • تابلو پارک ممنوع
  • ملک خصوصی