وبلاگ مطالب حقوقی

Legal Content Blog

اجرت‌المثل ایام زوجیت و درخواست آن بعد از مرگ همسر
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۵

اجرت‌المثل ایام زوجیت و درخواست آن بعد از مرگ همسر

مستمری فرزندان بعد از فوت والدین
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۵

مستمری فرزندان بعد از فوت والدین

مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه پس از صدور حکم طلاق
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۵

مطالبه نفقه ایام گذشته زوجه پس از صدور حکم طلاق

ساختن پلاک های تقلبی خودرو
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۴

ساختن پلاک های تقلبی خودرو

گذاشتن مانع جلوی درب خانه یا مغازه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۴

گذاشتن مانع جلوی درب خانه یا مغازه

حقوق مسافران در صورت تاخیر یا لغو پروازها
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۴

حقوق مسافران در صورت تاخیر یا لغو پروازها

فوت صادر کننده چک
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۴

فوت صادر کننده چک

تجدید فراش بدون اجازه زوجه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۴

تجدید فراش بدون اجازه زوجه

عقد موقت و شرایط آن
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۴

عقد موقت و شرایط آن

استرداد جهیزیه مصرف شده
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۴

استرداد جهیزیه مصرف شده

اعاده حیثیت
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۴

اعاده حیثیت

نکاتی در خصوص در خواست تخلیه مورد اجاره توسط  یکی از ورثه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۴

نکاتی در خصوص در خواست تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه

حذف نام همسر از شناسنامه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۴

حذف نام همسر از شناسنامه

قذف
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۴

قذف

ساختمان مسکونی کاربری اداری
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۴

ساختمان مسکونی کاربری اداری

شما چگونه شریک جرم یک کلاهبردار می شوید؟
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۴

شما چگونه شریک جرم یک کلاهبردار می شوید؟

نکاتی در خصوص انتشار دهندگان عکس ها و فیلم های خصوصی در فضای مجازی
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۴

نکاتی در خصوص انتشار دهندگان عکس ها و فیلم های خصوصی در فضای مجازی

تغییر سن در شناسنامه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۳

تغییر سن در شناسنامه

گواهی عدم سوء پیشینه
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۳

گواهی عدم سوء پیشینه

انتشار عکسهایی با محتوی مشروب خواری در فضای مجازی
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۳

انتشار عکسهایی با محتوی مشروب خواری در فضای مجازی