سوالات متداول حقوقی

Frequently Asked Legal Questions

ماشینی فروخته شده و خریدار نزدیک یک سال است تعویض پلاک ننموده و ماشین را نیز به شخص دیگری فروخته است و نشانی خریدار دوم نیز در دست نیست. برای فک پلاک چه باید کرد؟

چنانچه خودرو در محل ممنوعه ای پارک شده باشد و جرثقیل در شرف انتقال ماشین به پارکینگ باشد و راننده سر برسد تکلیف چیست؟

اگر فردی دارای پارکینگ در ملک مسکونی خود نباشد آیا می تواند موتور سیکلت خویش را در پارکینگ پارک نماید؟

آیا معرفی شخص دیگری به جای راننده در صحنه تصادف جرم است و مجازات دارد؟

آیا امکان سلب و ممنوع نمودن ملاقات فرزند از ناحیه هر یک از والدین برای دیگری حتی به صورت مکتوب وجود دارد؟

آیا طلاق در دوران بارداری زوجه امکان پذیر است؟

چگونه اعتیاد به شیشه را اثبات کنیم و مطمئن ترین روش کدام است؟

در صورت فوت فرد بازنشسته حقوق دریافتی وی به چه کسی پرداخت می شود؟

در صورتی که متوفی چند همسر داشته باشد نحوه تقسیم ارث مابین چند همسر چگونه خواهد بود؟

آیا در ازدواج موقت مرد تکلیف پرداخت نفقه دارد؟

چند بار از بیمه بیکاری می توان استفاده کرد؟

چه مقدار از حقوق کارمندان در مقابل طلب طلبکاران قابل توقیف است؟

ممانعت از ملاقات پدر با فرزند یا مادر با فرزند بعد از طلاق چه مجازاتی در پی دارد؟

مجازات پارک خودرو در مقابل پارکینگ همسایه چیست؟

آیا فریب در ازدواج جرم است و می توان فرد را زندانی کرد؟

آیا مهریه از خانواده همسر نیز قابل مطالبه هست؟

چنانچه اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال دهیم اما آن شخص بدون توجه به تذکر جهت بازگرداندن پول آن را خرج نموده و حاضر به پس دادن آن نباشد چه اقدامی علیه وی می توان انجام داد؟

گواهی تجرد چیست؟

چگونه ضرب و جرح همسر را اثبات کنیم؟

چنانچه برای کسی تاکسی اینترنتی بگیرم و او مرتکب جرم شود آیا برای من نیز مسئولیت دارد؟