نکاتی در خصوص انتشار دهندگان عکس ها و فیلم های خصوصی در فضای مجازی

ساناز کشوردوست | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
نکاتی در خصوص انتشار دهندگان عکس ها و فیلم های خصوصی در فضای مجازی

انتشار عکس ها و فیلم های خصوصی یک نفر در فضای مجازی می تواند موجب تعقیب کیفری انتشار دهنده باشد.بر اساس قانون جرایم رایانه ای انتشار تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت او به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت شخص گردد، موجب محکومیت انتشار دهنده به حبس یا جزای نقدی خواهد شد. باید توجه داشت انتشار عکسها و فیلم های خصوصی اشخاص باید منجر به ضرر یا هتک حیثیت گردد بنابر این یک عکس با پوشش مناسب صرفا از این جهت که در صفحه ی مجازی یک شخص به اشتراک گذاشته شده نمی تواند خصوصی تلقی گشته و انتشار آن توسط دیگران موجب هتک حیثیت شخص گردیده و قابل تعقیب کیفری باشد. لازم به ذکر است در خصوص این که عمل شخص که عکس ها و فیلم ها را منتشر نموده و یا آن ها را برای دیگری ارسال نموده مشمول قانون جرایم رایانه ای می گردد یا خیر باید علاوه هتک حیثیت به مفهوم خصوصی بودن آن عکس یا فیلم نیز توجه شود. عده ای از دکترین بر این عقیده هستند که خصوصی بودن صرفا به این اعتبار نیست که در صفحه خصوصی فرد به اشتراک گذاشته شود بنابر این اشتراک آن در صفحه مجازی هر چند در صفحه خصوصی شخص آن را از شمول خصوصی بودن خارج می نماید اما بر عکس عده ای دیگر از دکترین حقوقی بر این باور هستند که خصوصی بودن عکس یا فیلم از این جهت هست که شخص تمایلی ندارد جز یک عده از نزدیکان وی آن عکس یا فیلم را ببینند و این نزدیکان افراد حاضر در صفحه خصوصی آن شخص هستند بنابراین اشتراک آن در صفحه خصوصی شخص آن را از شمول خصوصی بودن خارج نمی نماید

  • کیفری
  • قانون جرایم رایانه ای
  • مجازات
  • انتشار عکس
  • انتشارفیلم خصوصی