شکایت در حوادث ناشی از کار

ساناز کشوردوست | ۲۹ مرداد ۱۴۰۰
شکایت در حوادث ناشی از کار

شکایت و چگونگی درخواست بررسی حوادث ناشی از کار

 1. مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکوائیه یا دادخواست
 2. بررسی شکوائیه حادثه دیده یا اولیای دم توسط مقام محترم قضایی و انتظامی.
 3. مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کلانتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و پزشکی قانونی
 4. مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره شهرستان و ارائه نامه کلانتری جهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود به منظور تهیه گزارش حادثه توسط بازرس کار
 5. تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کلانتری، به منظور ارجاع به مرجع قضایی برای ابلاغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده و صدور رای
 • کیفری
 • حوادث ناشی از کار
 • اولیای دم
 • حادثه دیده
 • گزارش حادثه
 • بازرس کار
 • اداره کار و رفاه اجتماعی