زوجه چه زمانی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟

ساناز کشوردوست | ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
زوجه چه زمانی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟

زوجه چه زمانی می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟

همانطور که در قانون نیز پیش‌بینی شده زوج در شرایط راحت‌تری می‌تواند همسر خود را طلاق دهد، حال در این نوشتار می خواهیم شرایطی را بررسی کنیم که در صورت وجود یکی از آنها زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

در موارد ذیل زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند:

۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه

۲- بد رفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان

۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد

۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد

۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند

۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا (مرد در زندان باشد)

۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود

۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه

۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.

۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک

۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی (به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه)

۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر‌ش مگر با اجازه دادگاه به واسطه عدم تمکین زوجه

.

  • طلاق
  • خانواده
  • گواهی عدم امکان سازش
  • شرایط طلاق
  • عدم پرداخت نفقه
  • ترک منزل
  • اعتیاد زوج