امکان دریافت دیه علی الحساب در حوادث رانندگی

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۸ آبان ۱۳۹۹
امکان دریافت دیه علی الحساب در حوادث رانندگی

آیا می دانید

امکان دریافت دیه علی الحساب در حوادث رانندگی وجود دارد؟

در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده و شرایط پیش بینی شده در قانون، بیمه گر وسیله نقلیه مقصر حادثه و یا صندوق خسارت‌های بدنی، حسب مورد مکلف هستند بلافاصله و حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالثِ زیان دیده پرداخت کنند.

باقی مانده آن پس از معین شدن میزان قطعی دیه (یعنی پس از صدور رأی صادره از محاکم قضایی و مشخص شدن میزان دقیق دیه) حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز پرداخت می‌گردد.

  • دیه
  • بیمه گر
  • وسیله نقلیه
  • مقصر حادثه
  • خسارت بدنی
  • مطالبه زیان
  • حوادث رانندگی