پدر و مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟

ساناز کشوردوست | ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
پدر و مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟

 قبل ازفوت والدين تقسيم ارثيه در قالب ماترك معنى ندارد وفقط میتوانند درقالب يكى از عقود اموال را به نام فرزندان خود يا اشخاص ديگر منتقل نمايند.

بدانید که هیچ شخصی قبل از فوتش نمیتواند سهم یکی از فرزندان را از ارثیه بدهد چرا تا قبل از فوت وارث اصلاً ارثیه ای موجود نمی باشد تا بتوان آن را به کسی داد و هر قراردادی در این خصوص باطل می باشد.

 والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه ،صُلح ،هدیه ،فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند.همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها،قسمتی از اموال رابه کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود. البته اگردر قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا 3/1 (یک سوم )کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه ورّاث آنرا تنفیذ و تایید نمایند. (والا نسبت به مازاد 3/1 وصیت باطل و بلا اثر است).

پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند،مثلابرای امور خیریه یا یکی از همسایگان و...

️بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام نمایند، بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند.

  • ماترک
  • وصیت
  • منع از ارث
  • ارثیه
  • قبل از فوت