شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد) بگیرد

اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

۱. طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و غیره نمی‌توان دیرکرد گرفت.

۲. طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است.

همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است.

از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تاخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید. بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد.

  • طلبکار
  • خسارت تاخیر تادیه
  • طلب
  • پرداخت بدهی
  • اظهارنامه