ضرورت و یا عدم ضرورت حضور زوجین در طلاق توافقی در دادگاه

ساناز کشوردوست | ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
ضرورت و یا عدم ضرورت حضور زوجین در طلاق توافقی در دادگاه

برای ثبت دادخواست طلاق توافقی حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است و طی مراحل قانونی طلاق توافقی تا صدور رای طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش) نیز، حضور زوجین یا وکلای آن ها الزامی است.لازم به ذکر است در صورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق اعطا نموده باشد در این صورت جهت اجرا و عملی نمودن طلاق زوجه الزاما باید به وکلای دادگستری مراجعه نماید تا از جانب همسر خود وکالت مع الواسطه به وکیل دادگستری بدهد در نتیجه اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق داشته باشد نیازی به حضور شخص زوج نیست ولی الزاماً زن می بایستی با وکالتی که از مرد دارد برای او وکیل دادگستری تعیین کند.لازم به توضیح است چنانچه زوجه تمایلی به شرکت در جلسات و مراحل طلاق نداشته باشد باید از جانب خود نیز وکالتی جداگانه به وکیل دادگستری اعطا نماید.در هر حال زوجه جهت انجام آزمایش های لازمه عدم بارداری باید شخصاً در روز جلسه رسیدگی حضور داشته باشد اما همان طور که ذکر گردید در صورت داشتن وکیل دادگستری ضرورتی ندارد خود در جلسه رسیدگی شرکت نماید.

  • زوج
  • زوجه
  • خانواده
  • طلاق توافقی
  • گواهی عدم امکان سازش