ضرورت و یا عدم ضرورت حضور زوجین در طلاق توافقی در دفاتر ازدواج و طلاق

ساناز کشوردوست | ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
ضرورت و یا عدم ضرورت حضور زوجین در طلاق توافقی در دفاتر ازدواج و طلاق

پس از تشکیل جلسه رسیدگی در خصوص طلاق توافقی، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود اعتبار این گواهی به مدت سه ماه از زمان قطعیت آن خواهد بود.زوجین یا وکلای آنها ظرف این مدت باید به هر یک از دفاتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق مراجعه نمایند.در صورت داشتن وکیل حضور وکلای دادگستری کافی و نیاز به حضور زوج یا زوجه نیست. بنابراین در صورتی که زوج به زوجه وکالت جهت انجام طلاق اعطا نموده باشد عدم حضور وی در دفتر ازدواج مانع اجرای صیغه طلاق نیست.با توجه به این که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 3 ماه از تاریخ قطعیت آن است، چنانچه گواهی مذکور ظرف مدت 3 ماه به دفتر خانه تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفتر خانه تسلیم نموده ظرف 3 ماه از تاریخ تسلیم در دفتر خانه حاضر نشود و یا مدارک لازم را ارائه ننماید، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.

  • زوج
  • زوجه
  • خانواده
  • طلاق توافقی
  • گواهی عدم امکان سازش