نحوه تکمیل نمودن دادخواست

ساناز کشوردوست | ۰۳ شهریور ۱۴۰۰
نحوه تکمیل نمودن دادخواست

دادخواست هایی که جهت طرح دعوا مورد استفاده قرار می گیرند به صورت یک فرم چاپی بوده و تکمیل نمودن این فرم که سر آغاز طرح یک دعوی حقوقی است از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. شخص خواهان جهت موفقیت در دعوا و جلوگیری از خطر رد شدن دادخواست در دعوی باید نحوه تکمیل نمودن فرم را بداند تا از مشکلات آتی پیش گیری نماید.در ستون اول این فرم چاپی شخص می بایست مشخصات فردی خویش از جمله نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن و محل سکونت و نشانی دقیق خویش را اعلام نماید. در ستون دوم نیز می بایست مشخصات طرف یا طرفین دعوای خود را تکمیل نماید از جمله نام و نام خانوادگی و نشانی دقیق خوانده که این نشانی دقیق به جهت ابلاغ اوراق قضایی از اهمیت فراوانی برخوردار است لیکن ذکر نام پدر و سن خوانده الزامی نیست. ستون بعدی به تعیین خواسته و بهای آن اختصاص دارد. در این جا آنچه را که خواهان از دادگاه مطالبه می نماید باید قید گردد. ذکر این نکته حایز اهمیت است که چنانچه خواسته مالی نباشد به طور مثال طلاق ،تمکین و ابلاغ رای داور باشد عینا خواسته ذکر میگردد، اگر خواسته مطالبه شده پول نقد باشد عین مبلغ میبایست ذکر گردد. در سایر موارد تعیین بهای خواسته ضمن ذکر عنوان خواسته الزامی است. ستون بعدی ادله و دلایل و مدارک موجود است که خواهان بر مبنای آن خواسته خود را مطالبه می نماید. در این مرحله لازم است فتوکپی مصدق تمام مستندات موجود در دست خواهان به دادگاه ارایه شود. ستون بعدی که رکن اصلی هر دادخواستی است به شرح دادخواست اختصاص یافته و در اینجا خواهان می بایست به تشریح موضوع مورد مطالبه خود و عنوان خواسته خویش و شرح ماوقع اشاره نماید و در انتها نیز می بایست برگه دادخواست به امضا و اثر انگشت خواهان برسد.به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت معلوم نبودن خواهان، محل اقامت وی و یا عدم امضا دادخواست، دادخواست بدون اخطار رفع نقص مستقیما رد خواهد شد. در انتها باید اضافه نمود نظر به تخصصی بودن و حساسیت بالای این موضوع، به تمامی افرادی که درصدد طرح دعوی هستند پیشنهاد می‌گردد جهت تکمیل دادخواست حتما با یک وکیل دادگستری مجرب مشورت نموده و سپس اقدام به طرح دعوا نمایند.

  • حقوقی
  • خانواده
  • عمومی
  • دادخواست حقوقی
  • دعوی حقوقی
  • نمونه دادخواست