نکاتی در خصوص تخلفات پزشکی

ساناز کشوردوست | ۱۶ تیر ۱۴۰۰
نکاتی در خصوص تخلفات پزشکی

مرجع تشخیص تخلفات پزشکی سازمان نظام پزشکی شهرستان محل تخلف است. اگر تخلف پزشکان متضمن هیچ یک از عناصر مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد.باید اضافه نمود چنانچه تخلف پزشک متضمن عنوان مجرمانه باشد بیمار می تواند هم به محاکم دادگستری و هم به سازمان نظام پزشکی مراجعه نماید و رسیدگی در هر یک از مراجع فوق مانع رسیدگی در مرجع دیگر به صورت توامان نخواهد بود. رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی، مقررات صنفی، حرفه ای، شغلی و سهل انگاری در انجام وظیفه تخلف محسوب می شود. برای مثال: کوتاهی کادر اتاق عمل، استرلیزه نبودن اتاق عمل، عدم پذیرش بیماران اوراژانسی توسط مراکز درمانی، عدم رعایت تعرفه بخش خدمات دولتی و خصوصی، تحمیل مخارج غیر ضروری بر بیمار و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی همگی از جمله تخلفات شایع پزشکی محسوب می گردند.متخلفان بسته به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات انتظامی محکوم می شوند که از ضعیف ترین حالت آن به عنوان تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی آغاز و به شدیدترین حالت محرومیت دایم از اشتغال به حرفه پزشکی و وابسته در تمام کشور ختم می شود.رسیدگی در سازمان نظام پزشکی پس از طرح شکایت توسط بیمار یا خانواده وی یا اعلام گزارش تخلف توسط سازمان یا سایر مراجع شروع و پرونده به دادسرای انتظامی واقع در سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه ارجاع خواهد شد. دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق شاکی، بررسی مدارک و شواهد و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و البته جلب نظر کارشناسی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد در صورتی که نظر بر تعقیب امر داشته باشد پس از تایید دادستان کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی و صدور رای به هیات بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی شهرستان محل تخلف ارسال می گردد.این هیات مرکب از 13 عضو اعم از قاضی دادگستری و تیم پزشکی می باشد که پس از ملاحظه مدارک و اخذ نظر کارشناسی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات بدوی سازمان نظام پزشکی قابل تجدیدنظر درهیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی می باشد. این هیات که متشکل از 13 عضو است در سازمان نظام پزشکی شهرستان مرکز استان واقع شده و رسیدگی به اعتراض از آرا صادره از هیات بدوی انتظامی را بر عهده دارد.آرا صادره از هیت تجدید نظر انتظامی قطعی است مگر صرفاً در مواردی که حکم بر محکومیت یا برائت پزشک متخلف مبنی بر محکومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته صادر شده باشد که در هیات عالی انتظامی رسیدگی می شود.هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی صرفاً در مرکز سازمان نظام پزشکی در تهران واقع گردیده است.در آخر باید گفت چنانچه تخلفات پزشکی منجر به وقوع رفتار مجرمانه نیز شده باشد همان طور که در ابتدا ذکر گردید بیمار می تواند در پی آسیب وارده به دادسرای ویژه جرایم پزشکی مراجعه و با طرح شکوائیه در دادسرا، تعقیب کیفری پزشک را خواستار شود.

  • تخلفات صنفی
  • تخلفات پزشکی
  • جرایم پزشکی
  • سازمان نظام پزشکی
  • تخلفات انتظامی
  • بیمار