ودیعه املاک استیجاری

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۲ شهریور ۱۴۰۰
ودیعه املاک استیجاری

ودیعه املاک استیجاری

مبلغی را که مستاجر در بدو انعقاد قرارداد نزد مالک یا موجر گرو می‌گذارد، رهن نامیده می‌شود و تضمینی است از سوی مستاجر به موجر (مالک) برای ملک اجاره داده شده و این مبلغ به عنوان قرض‌الحسنه توسط مستاجر به مالک داده می‌شود. باید توجه داشت که مستاجر تا زمان پایان عقد قرارداد حق مطالبه‌ مبلغی را که به عنوان رهن نزد موجر گرو گذاشته اسـت، ندارد که عموما نیز این موضوع در قرارداد اجاره شرط می‌شود.

بنابراین اگر زمان قرارداد به اتمام برسد، مستاجر می‌تواند ملغی را که به عنوان رهن داده پس بگیرد، در غیر این صورت قرارداد به طور توافقی بین موجر و مستاجر تمدید می‌شود و همین تعهد تا زمان تعیین شده باقی می‌ماند. همچنین است سکوت مالک در خصوص تخلیه مورد اجاره، در حقیقت موجر با سکوت خود بر عدم تخلیه ملک استجاری، پس از اتمام مدت اجاره، به نوعی رضایت ضمنی خود بر ادامه اجاره را تایید نموده است.

از سوی دیگر چنانچه قرارداد تمام شود و مالک تقاضای تخلیه ملک مذکور را بنماید، مستاجر در قبال تخلیه ملک حق مطالبه‌ مبلغی را که به عنوان رهن نزد موجر گرو گذاشته است، دارد. از سوی دیگر به لحاظ قانونی وقتی قرارداد اجاره تمام شود مستاجر هیچ حق و حقوقی در ماندن در ملک مذکور را ندارد و حتی در صورت پس نگرفتن مبلغ رهن، باید اقدام به تخلیه ملک کند وگرنه مکلف به پرداخت اجرت المثل است. در این شرایط تکلیف رهن داده شده چیست؟

نحوه پس گرفتن مبلغ رهن 

در این حالت مستاجر پس از تخلیه، می بایست از طریق مراجعه به شورای حل اختلاف و تنظیم دادخواست جهت پس گرفتن مبلغی که به عنوان رهن نزد موجر گرو گذاشته است، اقدام نماید.

پرداخت اجرت المثل در صورت عدم تخلیه ملک

همانطور که گفته شد، وقتی قرارداد اجاره تمام شود مستاجر هیچ حق و حقوقی در ماندن در ملک مذکور را ندارد و حتی در صورت پس نگرفتن مبلغ رهن، باید اقدام به تخلیه ملک کند. در این خصوص باید افزود اگر موجر اقدام به طرح دعوی تخلیه نماید و یا کتباً پس از پایان مدت به مستاجر تخلیه را اعلام نماید از آن تاریخ همان طور که گفته شد مستاجر موظف به پرداخت اجرت المثل خواهد بود که این اجرت المثل در قراداد تعیین نشده که وفق عرف میزان اجاره ماهانه خواهد بود و یا به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین اجرت المثل ایام ارجاع می شود. چنانچه اجرت المثل در قرارداد تعیین شده باشد وفق قرارداد اجاره عمل خواهد شد.

  • حقوقی
  • رهن
  • املاک استیجاری
  • پول پیش خانه
  • تخلیه
  • قرارداد اجاره