نکاتی در خصوص نظم عمومی ساختمان

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
نکاتی در خصوص نظم عمومی ساختمان

قرار دادن اشیاء اضافی گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و نیز نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ساختمان و پارکینگ اختصاصی و همچنین نگهداری سگ، گربه، مرغ و خروس، کلا در تمامی قسمت های ساختمان (حتی در آپارتمان) ممنوع است.گذاشتن کفش و دمپایی و جاکفشی در پشت درب آپارتمان و در محوطه راهرو ممنوع است.هرگونه استفاده اداری و تجاری از آپارتمان های صرفاٌ مسکونی ممنوع است.قرار دادن کیسه زباله و سطل آشغال در پشت درب آپارتمان، ریختن زباله و آشغال در حیاط و راهرو ممنوع است.هر یک از واحدهای ساختمان فقط و فقط دارای تعداد پارکینگ مشخص شده در سند بوده که محل آن در صورت مجلس تفکیکی ساختمان مشخص شده و در ساختمان نیز با نصب پلاک معین گردیده است. پارک خودرو در غیر از پارکینگ اختصاصی هر واحد و همچنین پارک خودرو در محل های مشاع درون پارکینگ (که به منظور راحتی تردد و دور گرفتن خودروها در نظر گرفته شده است) ممنوع است.هر یک از واحدهای ساختمان فقط و فقط یک واحد انباری داشته که محل آن در صورت مجلس تفکیکی ساختمان مشخص شده و در زیرزمین ساختمان نیز با نصب پلاک معین گردیده است. قرار دادن اشیاء در غیر از انباری اختصاصی هر واحد و همچنین در پارکینگ و مشاعات عمومی ممنوع است.انباری واقع در زیر پله زیرزمین محل قرار دادن وسایل سرایدار بوده و فضاها اضافی در اتاقک آسانسور در پشت بام و اتاق تاسیسات در پارکینگ صرفا جهت قرار دادن وسایل مرتبط با ساختمان خواهد بود.اسباب کشی وحمل مصالح ساختمانی و نخاله ها ناشی از تعمیرات با آسانسور ممنوع بوده و سرایدار مکلف است از انجام دادن عمل ممانعت به عمل آورد.در مهمانی های شب های غیر تعطیل بعد از ساعت 22 و در شب های تعطیل بعد از ساعت 24 رعایت سکوت کامل ساختمان (چه از جهت صدای میهمانان و چه از لحاظ صدای موسیقی) الزامی است.استفاده از پارکینگ جهت برگزاری مجالس اختصاصی ساکنین صرفا با اجازه مدیر و کسب رضایت تمامی ساکنین امکان پذیر خواهد بود. در این صورت جهت جبران هزینه های تحمیلی به ساختمان، لازم است معادل 4 ماه شارژ به صندوق پرداخت گردد.در ساختمان هایی که سیستم گرمایش آنها شوفاژخانه است، زمان بازنمودن و بستن شیرهای رادیاتور در شوفاژخانه به ترتیب 20 مهرماه و 20 فروردین ماه می باشد. تغییر این زمان براساس درجه حرارت هوا برعهده مدیر است.این موارد در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و الحاقات و اصلاحات بعدی مصوب 1347 مشخص گردیده است.

  • حقوقی
  • عمومی
  • قوانین آپارتمان نشینی
  • نظم عمومی ساختمان