وکالت اعطایی زوج به زوجه در طلاق توافقی

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
وکالت  اعطایی زوج به زوجه در طلاق توافقی

در خصوص طلاق توافقی و مواردی که زوج اقدام به اعطای وکالت به زوجه می نماید که این وکالت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد، نکات ذیل جهت سهولت در اجرای طلاق توافقی برای زوجه و دریافت گواهی عدم امکان سازش باید مدنظر قرار گیرد:1/ حق توکیل به غیر، به این منظور که زوجه می تواند برای اجرای طلاق به وکلای دادگستری وکالت دهد چرا که خود به تنهایی و بدون همراهی وکیل دادگستری نمی تواند طلاق را از ناحیه زوج اقدام و اجرا نماید.2/ ضمن عقد خارج لازم. به موجب این عبارت امکان عزل وکیل از جانب زوج از بین می رود که در اصطلاح عامیانه به آن وکالت بلاعزل گفته می شود.3/ ذکر قبول بذل در خصوص مهریه به هر تعداد و به هر شکل، با عنایت به این که بذل هبه محسوب می شود و هبه نیز نوعی عقد است که به قبولی نیاز دارد، در مواردی که  زوجه قصد بذل نمودن تمام یا قسمتی از مهریه را داشته عبارت " قبول بذل" باید در وکالت نامه قید گردد. البته در رویه حاضر زوجه جهت اجرای طلاق یک یا چند سکه از تعداد کل مهر را باید بذل نماید.4/ ذکر عنوان حق اسقاط تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی. هدف از ذکر این مورد آن است که پس از اینکه گواهی عدم امکان سازش صادر شد، در همان روز و بدون معطلی اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفاتر ازدواج و طلاق گردد. در غیر این صورت باید مهلت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی که مجموعا طبق رویه 44 روز می باشد منقضی و اگر اقدام به تجدید نظر و فرجام خواهی نشد، آنگاه می توان صیغه طلاق را اجرا و ثبت کرد .5/ حق حضور در جلسات داوری و مشاوره. ذکر این عبارت این امکان را به وکیل دادگستری می دهد که علیرغم عدم حضور زوج در جلسه مشاوره شرکت کرده و اوراق مربوطه را امضا نماید.6/ حضور در دفاتر ازدواج و طلاق و امضای دفاتر طلاق. هدف از این موضوع آن است که با عدم حضور زوج امکان امضای اوراق طلاق و ثبت آن توسط وکیل دادگستری وجود داشته باشد.
در نهایت لازم به یادآوری است جهت تنظیم دقیق وکالت نامه اعطایی بهتر است قبل از هر اقدامی با وکلای دادگستری مشورت نمایید.

  • خانواده
  • طلاق توافقی
  • حق طلاق
  • وکالت اعطایی زوج به زوجه