بیمه بیکاری

ساناز کشوردوست | ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
بیمه بیکاری

 باید گفت کلیه افرادی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، مشمول قانون بیمه بیکاری نیز می شوند. بنابراین کسانی که طبق قانون کار تحت پوشش بیمه اجباری هستند قانون بیمه بیکاری نیز بر آنها حاکم است. از سوی دیگر برخی از مشاغل و گروه ها از پوشش بیمه بیکاری خارج شده اند که غالبا به دلیل فلسفه وجودی نوع بیمه می باشد. در این نوع از فعالیت ها به دلیل نداشتن کارفرما یا صاحبکار موضوع بیکاری و اخراج منتفی است.

مثل بیمه کارگران ساختمانی ذیلاً به برخی از گروه هایی که از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند، اشاره می گردد.

 1. بیمه کارگران باربری
 2. بازنشستگان و از کارافتادگان کلی
 3. مشمولین بیمه اجباری رانندگان برون و درون شهری
 4. مشمولین بیمه اجباری کارگران ساختمانی
 5. اتباع خارجی
 6. مستخدمین پیمانی دستگاه های دولتی
 7. مشمولین بیمه قالیبافان به صورت انفرادی و بدون کارفرما
 8. بیمه خادمین مساجد
 9. صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
 10. افراد شاغل در موسسات و شرکت های دولتی که از لحاظ استخدامی تابع مقررات خاص هستند.
 11. شاغلین کارگاه های خانوادگی که به استناد ماده 188 قانون کار اعضای شاغل در آن منحصر به صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه یک وی باشند؛از جمله همسر، فرزندان و پدر و مادر.

نکته مهم، توجه به قراردادهای کاری فی مابین و همچنین بیمه بیکاری موضوع قانون کار است که می توان آنها را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:قراردادهای دائم: چنانچه کارگر اخراج شود و این بیکاری (غیرارادی) توسط هیئت های حل اختلاف وزارت کار محرز شود و حداقل سابقه لازم (یکسال) پرداخت حق بیمه نیز وجود داشته باشد، مقرری کارگر برقرار می شود.

بنابراین در این نوع قرارداد بیکاری باید با اخراج کارگر یا عدم نیاز به تشخیص اداره کار و تعطیلی یا توقف کار کارگاه به دلیل حوادث غیرمترقبه، همراه باشد. بنابراین به فردی که کار را بدون اطلاع قبلی ترک می کند یا استعفا می دهد یا به صورت ارادی بازخرید می شود یا با توافق با کارفرما بیکار می شود، مقرری بیمه بیکاری تعلق نخواهد گرفت.

قراردادهای موقت یا مدت معین: اگر بیکاری غیرارادی بیمه شده در حین قرارداد اتفاق بیفتد، بیمه شده مشمول بیمه بیکاری خواهد بود. ولی اگر پس از پایان قرارداد بیکار شود، با توجه به اینکه بیکاری ارادی تلقی می شود، مشمول دریافت مقرری نخواهد بود. مگر اینکه براساس تفاهم نامه سازمان و وزارت کار، مشاغل بیمه شدگان مذکور ماهیت دائمی داشته باشد و یا حداقل یک سال در آن محل (آخرین کارگاه) اشتغال داشته باشند که در این صورت نیز می توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شوند. مشاغل فصلی: کارگران فصلی در صورتی که در اثنای فصل کار اخراج شوند و بیکاری آنان غیرارادی تشخیص داده شود، می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

 • حقوقی
 • کارگر
 • کارفرما
 • عمومی
 • بیکاری
 • قانون تامین اجتماعی
 • قانون کار
 • قرارداد کاری