نکاتی در خصوص کمسیون ماده 100 شهرداری ها

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۲ شهریور ۱۴۰۰
نکاتی در خصوص کمسیون ماده 100 شهرداری ها

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است، از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کند. در صورت خلاف همان طور که در ماده  100 قانون شهرداری اشاره شده از عاملان آن جلوگیری و پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می شود.

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده 100 شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری است. محل استقرار این کمیسیون در شهرداری قرار دارد. این کمسیون یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است.اعضای تشکیل دهنده آن: نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی، نماینده شهرداری بوده که البته در بین اعضا نماینده شهرداری حق رای نداشته و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.

روند اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری نیز به این صورت است که پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه شخص، پرونده برای رسیدگی در این کمیسیون بدون حضور ذینفع مطرح می شود. در صورتی که نیاز به توضیحات ذی نفع باشد حضور وی بلامانع است. شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می توانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نمایند. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی می باشد.احکام صادر شده در این کمیسیون تخریب و اخذ جریمه است.

تخریب در صورتی است که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد و نیز در صورتی کمیسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع خود داری کند. در این دو مورد کمیسیون مکلف به صدور حکم تخریب است.

 رأی به اخذ جریمه نیز در صورتی است که کمیسیون ضرورتی در قطع اضافه بنا نداند که در این شرایط رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع می دهد.در خصوص مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری می توان گفت آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطابق بند 2 ماده 10 دیوان عدالت اداری قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

  • حقوقی
  • کمسیون ماده 100
  • آپارتمان
  • ساخت و ساز
  • پایان کار
  • نوسازی
  • شهرداری