گواهی عدم سوء پیشینه

ساناز کشوردوست | ۰۳ شهریور ۱۴۰۰
گواهی عدم سوء پیشینه

چنانچه فردی مرتکب جرمی شود که منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و به مرحله اجرا نیز گذاشته شده باشد پس از اجرای مجازات، در استعلام های انجام شده جهت آگاهی از سو پیشینه افراد، قید می گردد که به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی نیز از آن یاد شده است. لیکن باید توجه داشت که به طور کلی این مدت محدود است و افراد برای یک جرم به طور دایم از حقوق اجتماعی محروم نمی شوند و در سو سابقه استعلام شده برای همیشه قید نمی گردد اما متناسب با هر جرم زمان آن متفاوت خواهد بود که حداکثر آن 7 سال وحداقل آن 2 سال تمام می باشد.چنانچه مجازات از نوع اعدام و قصاص نفس یا حبس ابد باشد از تاریخ رضایت و یا توقف اجرای حکم به مدت 7 سال خواهد بود. در صورتی که مجازات جرم ارتکابی حبس بیش از پنج سال باشد محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 3 سال بوده که در استعلام های انجام شده جهت سو پیشینه قید می گردد در صورتی که مجازات جرم ارتکابی حبس بیش از 2 سال تا 5 سال تمام باشد محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 2 سال می باشد که در استعلام های انجام شده جهت سو پیشینه قید می گردد و همچنین است در مجازات شلاق که شخص به علت رابطه نامشروع، شرب خمر به آن محکوم گردیده است .

  • گواهی عدم سوء پیشینه
  • محرومیت از حقوق اجتماعی
  • کیفری