شهادت کذب

ساناز کشوردوست | ۰۲ شهریور ۱۴۰۰
شهادت کذب

 شهادت کذب

شهادت عليه يك متهم، يكی از دلايلی است كه قضات می توانند در صدور حكم خود به آن استناد كنند؛ بنابراين شاهدان می‌توانند با حضور يا عدم حضور خود در روشن شدن واقعيت بسيار موثر باشند.

حال چند نکته در خصوص شهادت کذب
  • جرم شهادت کذب در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد.
  • این جرم از جمله جرائم مطلق و عمدی است. بنابراین نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به اظهارات کذب آن هم در قالب شهادت کرده است، مشمول این موضوع بدانیم.
  • در صورتی که شهادت کذب در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی (شهادت دروغ) موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر می‌شود و این در حالی است که در امور کیفری نیز یکی از جهات درخواست تجدیدنظر دروغ بودن شهادت شهود است.
مجازات شهادت کذب

  مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت دروغ سه ماه تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی است. همچنین بر اساس آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

نتیجه شهادت کذب

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است. چنانچه بر اساس شهادت دروغ و حکم مبتنی بر آن مالی از سوی محکوم علیه داده شده باشد و "محکوم به" موجود باشد، باید مسترد شود و اگر استرداد ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت (خسارت) را بپردازند.

  • کیفری
  • قانون مجازات
  • شاهد
  • شهادت
  • دادسرا
  • شهادت کذب
  • مجازات شهادت کذب