مراقبت از حیوانات

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۲ شهریور ۱۴۰۰
مراقبت از حیوانات

مراقبت از حیوانات

نگهداری از حیوانات و حقوق حیوانات در ایران همیشه با چالش‌های جدی مواجه بوده است از همین روی و به جهت این که رواج سگ گردانی و نگهداری از آن یک معضل فرهنگی – اجتماعی محسوب گردیده لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرحی در همین خصوص تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نتیجه آن الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "ماده واحده ذیل ماده ۶۸۸ مکرر قانون مجازات" بود.

بر اساس این ماده گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال، به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد. همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. بر اساس تبصره این ماده فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام می گردد.

در خصوص نگهداری سگ در آپارتمان‌ها می توان به تبصره ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷ اشاره کرد که طبق آن، نگهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک یک ساختمان جرم محسوب شده و شخص دارنده حیوان خانگی به‌عنوان مجرم شناخته می شود و سایرین می‌توانند از وی شکایت کنند. منظور از قسمت‌های مشترک ساختمان همان پشت‌بام، راه‌پله‌ها، راهروها، حیاط و پارکینگ است. برای نگهداری این نوع از حیوانات در واحدهای شخصی آپارتمانی نیز، حیوان خانگی نباید ازنظر قوانین و مقررات بهداشتی ایجاد بیماری کند و همچنین نباید برای همسایه های خود نیز ایجاد مزاحمت نماید. اگر دو مورد گفته ‌شده رعایت شود، نگهداری این حیوانات در خانه هیچ مشکلی ندارد، در غیر این صورت تک ‌تک همسایگان می‌توانند از دارنده حیوان خانگی شکایت کنند.

  • حقوقی
  • عمومی
  • حیوانات
  • سگ
  • گربه
  • حیوانات خانگی