سقف زدن برای پاسیو توسط طبقه اول

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۲ شهریور ۱۴۰۰
سقف زدن برای پاسیو توسط طبقه اول

سقف زدن برای پاسیو توسط طبقه اول

هر ساختمان مشاعاتی دارد که پاسیو نیز جز این مشاعات است. از آنجایی که دسترسی به پاسیو فقط از طریق طبقه اول مقدور می باشد بسیاری از این ساکنین تصور می کنند پاسیو جزئی از ملک آن ها محسوب می شود بنابراین می توانند برای پاسیو سقف بزنند و از آن به عنوان اتاق یا آشپزخانه استفاده کنند. در حالی که این حرکت خلاف قانون بوده و تقاضای تخریب آن از طریق شهرداری مربوطه ممکن است.

لازم به ذکر است گاهی در برخی از موارد مثل مواردی که دیوار پاسیو کوتاه است و امکان آمدن دزد یا حیوانات از کوچه و یا همسایه وجود دارد، برای حفظ امنیت و همچنین برای حفظ بهداشت مانند جلوگیری از ریختن فضولات پرندگان در پاسیو، ساکنین طبقه اول می توانند از سقفی که از گچ و آهن نباشد مثل ایرانت استفاده کنند ولی در هر حال نمی توانند از سقف گچی و آهنی استفاده  کرده تا پاسیو را جزئی از بنای واحد خود کنند.

  • حقوقی
  • شهرداری
  • پاسیو
  • مشاعات
  • قانون آپارتمان نشینی
  • سقف کاذب