استرداد جهیزیه مصرف شده

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
استرداد جهیزیه مصرف شده

 استرداد جهیزیه مصرف شده

با گذشت سال های زیادی از زندگی مشترک ممکن است جهیزیه ای که خانم با خود به منزل مشترک آورده است فرسوده شود و به تدریج و با گذشت زمان بنا به ضرورت و احتیاج، تعویض شده و وسایل جدید جایگزین آن شود، حال با این شرایط سوال اینجاست که چنانچه زوجین قصد جدایی و متارکه داشته باشند آیا زوجه می تواند وسایل جدیدی را که جایگزین جهیزیه او شده اند تحت عنوان استرداد جهیزیه مطالبه کرده و آن ها را  مسترد کند؟؟

در پاسخ باید گفت وسایل جدید دیگر جهیزیه زوجه محسوب نمی شود و نمی تواند ادعا نماید که شوهر باید به جای وسایل و جهیزیه خراب شده بدل آن را بدهد یا اجازه دهد خانم وسایل جدید را با خود ببرد. چرا که وسایل جدید جزئی از نفقه بوده و تهیه آن به عهده شوهر (زوج) است و در زمان جدایی نیز متعلق به شوهر است. به طور کلی در خصوص استرداد جهیزیه توصیه می شود زوجه فاکتور اجناس و یا سیاهه وسایل (فهرستی که لیست جهیزیه در آن نوشته می شود و زوج امضا می کند) را تهیه نماید تا در صورت جدایی زوجین و باقی بودن آن وسایل در منزل بتواند با استفاده از فاکتور یا سیاهه آن وسایل را مطالبه نماید.

  • طلاق
  • خانواده
  • جهیزیه
  • مصرفی
  • استرداد
  • سیاهه جهزیه