نکاتی در خصوص حضانت و خروج طفل از کشور

ساناز کشوردوست | ۰۴ مرداد ۱۴۰۰
نکاتی در خصوص حضانت و  خروج طفل  از کشور

هر کدام از پدر و مادر که حضانت بر عهده اوست نمی تواند فرزند را از کشور بدون رضایت دیگری خارج کند و یا این که فرزند را به شهر دیگری ببرد که ملاقات طرف دیگر تحت تاثیر قرار گیرد. اگر حضانت با مادر باشد بدیهی است که بر طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام اجازه ولی قهری (پدر) برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این منزله نیست که او می تواند فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر باشد اگرچه که می تواند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولی مادر می تواند با درخواست به اداره گذرنامه از خروج فرزند از کشور ممانعت به عمل آورد. مطابق نظريه مشورتی شماره ۱۹۶۷/۹۲/۷- ۱۳۹۲/۱۰/۹ اداره كل حقوقي قوه قضاييه و با توجه به ماده ۴۲ قانون حمايت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ۱۸سالگی چنانچه شخص به سن بلوغ شرعي رسيده ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسيده اند، مقررات قانون گذرنامه حاكميت دارد بنابر این برای این اشخاص اجازه ولی قهری (پدر) برای خروج از کشور نیاز است. همچنین در خصوص این که آيا مادر يا شخص ديگری كه به حكم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است حق ممنوع الخروج كردن طفل از كشور را دارند يا خير؟ باید گفت مادر يا شخص ديگری كه به حكم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، مي تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام كند تا ولی قهری نتواند بدون رضايت ايشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نمايد.

  • خانواده
  • حضانت
  • ممنوع الخروجی
  • طفل
  • خروج از کشور