شما چگونه شریک جرم یک کلاهبردار می شوید؟

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
شما چگونه شریک جرم یک کلاهبردار می شوید؟

شما چگونه شریک جرم یک کلاهبردار می شوید؟

در خانه نشسته اید ناگهان پیامک می آید که سه میلیون تومان به حساب شما واریز شده است. ده دقیقه بعد فردی زنگ می زند که "آقا ببخشید من از شهرستان قرار بوده پول واریز کنم به حساب برادرم اشتباهی به حساب شما ریختم. لطفا بریزید به این شماره کارت. همین آلان میخواهم پدرم را از بیمارستان مرخص کنم!" شما هم پول را به شماره کارت اعلامی واریز می کنید، غافل از اینکه ایشان دو ساعت قبل به عنوان فروشنده معامله ای انجام داده و جهت واریز پیش پرداخت معامله شماره کارت شما را به خریدار داده است. سپس به طلافروشی مراجعه و سه میلیون تومان طلا خریده و حالا با شما تماس گرفته و از شما می خواهد پول را به شماره کارت طلافروشی واریز کنید. در این شرایط او مالک طلا شده و شما و طلافروش و مال باخته (خریدار معامله اولیه) درگیر موضوع شده اید. بنابراین در چنین شرایطی در صورتی که وجهی به حسابتان آمد و زنگ زدند که اشتباهی واریز شده است تا 48 ساعت از جابجایی پول خودداری کنید. در صورت تصمیم به برگشت نیز فقط به شماره کارتی که از آن پول به حساب شما واریز کرده، واریز کنید و فیش آن را حتما نگهداری نمایید.

  • کیفری
  • کلاهبرداری
  • شریک جرم
  • کارت به کارت
  • شماره حساب