ساختن پلاک های تقلبی خودرو

ساناز کشوردوست | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
ساختن پلاک های تقلبی خودرو

صرف ساختن پلاک های تقلبی بدون استفاده از آن مشمول قانون استفاده از پلاک تقلبی نشده و بر اساس قانون مجازات اسلامی نیز جرم محسوب نمی گردد

اما باید به این توجه کرد که پلاک خودرو و علامت اداره راهنمایی و رانندگی برای شناسایی اتومبیل بوده و ساختن آن طبق مقررات مربوط به جعل علائم اداری دولتی قابل بررسی است. ذکر این نکته حائز اهمیت است از آنجایی که استفاده از پلاک تقلبی بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم بوده چنانچه سازنده و استفاده کننده پلاک تقلبی یک فرد باشد مشمول مواد استفاده از پلاک تقلبی موضوع قانون مجازات شده و شش ماه تا یکسال حبس دارد

اما اگر استفاده کننده فرد دیگری باشد، استفاده کننده از پلاک تقلبی مشمول مواد استفاده از پلاک تقلبی موضوع قانون مجازات شده و سازنده پلاک تقلبی معاون این جرم خواهد بود.

  • کیفری
  • پلاک تقلبی
  • راهنمایی و رانندگی
  • جعل علائم
  • خودرو