پیش فروش ساختمان منوط به تنظیم سند رسمی

ساناز کشوردوست | ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
پیش فروش ساختمان منوط به تنظیم سند رسمی

آیا می دانید بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش فروش ساختمان ممنوع است؟


به موجب قانون نحوه پیش فروش ساختمان، هر گونه پیش فروش ساختمان، باید از طریق تنظیم سند رسمی انجام شود و درج آگهی در این خصوص نیز باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی باشد، لذا اگر فردی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش نماید، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم می شود.

همچنین تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

نکته مهم اینکه مشاوران املاک، دیگر حق تنظیم قرارداد پیش فروش ندارند و صرفاً می بایست پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند. در غیر این صورت، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دوسال، پروانه کسب آنها تعلیق می شود و چنانچه برای بار سوم تکرار شود، پروانه کسب مشاور متخلف باطل خواهد شد.

تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
1ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.
2ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
3ـ بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (9) این قانون
4ـ تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

  • پیش فروش ساختمان
  • تنظیم سند رسمی
  • حق احداث
  • اداره ثبت اسناد و املاک
  • مشاوران املاک
  • قرارداد پیش فروش