حقوق مسافران در صورت تاخیر یا لغو پروازها

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
حقوق مسافران در صورت تاخیر یا لغو پروازها

بدون شک هر کسی تاکنون با هواپیما پروازی داشته است طعم تاخیر را نیز چشیده است حال چه این تاخیر چند دقیقه‌ای باشد یا چند ساعته یا حتی منجر به ابطال پرواز شده باشد. مبتلا به بودن این موضوع، به ویژه در شرایط فعلی حاکم که به خاطر وجود ضرورت‌ها بسیاری از پروازها علی‌الخصوص پروازهای بین‌المللی لغو گردیده، ما را بر آن داشت تا مطلبی در این خصوص بنویسیم.

حقوق مسافر مجموعه ای از سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها، استاندارد‌ها و مقرراتی است که الگوی رفتاری شرکت هواپیمایی و دست اندکاران امور پروازی را تدوین می‌کند و هدف از آن تضمین حقوق مادی و معنوی و رعایت شان و منزلت مسافران در فرایند مسافرت‌های هوایی است.

تاخیرهای پروازی

در صورت بروز تاخیر در انجام پرواز بر اساس ساعت پرواز مندرج دربلیطِ مسافر در اقدامات عمومی تعریف شده آمده است که نماینده شرکت هواپیمای باید با حضور در میان مسافران، با متانت و احترام، نسبت به اطلاع رسانی صحیح در خصوص پرواز اقدام کند و شرکت هواپیمایی نسبت به اطلاع‌رسانی از طریق سیستم اطلاعات پرواز به صورت مستمر فعالیت نماید.
در مورد تاخیرهای بیش از ۴ ساعت نیز شرکت حمل کننده موظف است علاوه بر رعایت مفاد بند قبلی نسبت به جبران خسارت به میزان مقرر اقدام نماید و در صورت ابطال پرواز شرکت حمل کننده موظف است به استرداد کامل وجه و جبران خسارت به میزان مقرر عمل کند.

ممانعت از سفر

کلیه مسافران به صورت یکسان از خدمات شرکت‌هایی هواپیمایی بهره‌مند هستند و در صورتی که به رغم بلیط تایید شده، شرکت هواپیمایی از پذیرش مسافر به لحاظ محدودیت‌های شرکت حمل کننده اعم از بازرگانی، فنی و یا عملیاتی امتناع کند در این صورت شرکت حمل کننده موظف به استرداد وجه و نیز ارائه بلیطِ رایگان مشابه از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به مسافر است

نکته: هر گونه اقدام اهانت آمیز، توهین، رفتار غیر مسئولانه  و غیره متعارف توسط کارکنان و یا مسافرانی که باعثِ بروز وضعیت ناهنجار در محیط فرودگاه، هواپیما، ترمینال و یا سایر اماکن مرتبط شود مشمول پیگردِ عمومی از سوی مراجع انتظامی و قضایی است.
نکته دیگر اینکه شرکت‌های هواپیکایی موظف هستند جرائمِ مقرر در دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی را براساس امکانات موجود در قالب پرداخت‌هایِ الکترونیک، اعتباری، حواله وغیره به نحوی که از سوی مسافران قابل بهره‌برداری جهت ابتیاع بلیط در مسیر دلخواه داخلی باشد با ذکر مبلغ به مسافرات تحویل دهند.

  • حقوقی
  • هواپیما
  • تاخیر پرواز
  • حقوق مسافران
  • بلیطِ مسافر
  • پرواز های داخلی
  • شرکت هواپیمایی