منع اشتغال زوجه از ناحیه زوج

ساناز کشوردوست | ۰۲ شهریور ۱۴۰۰
منع اشتغال زوجه از ناحیه زوج

منع اشتغال زوجه از ناحیه زوج

یکی از تصورات غلطی که در میان آقایان وجود دارد این است که هر وقت بخواهند می توانند مانع اشتغال همسرشان شوند یا این که دست کم او را از شغل خاصی منع نمایند. این درحالی است که طبق نص قانونی موجود در این زمینه در قانون مدنی، زوج تنها در صورتی می تواند زوجه را از اشتغال منع نماید که شغل زوجه با شئونات خانوادگی آن ها در تعارض باشد. تشخیص وجود این تعارض هم با دادگاه است.

نکته بسیار مهمی که باید توجه داشته باشید این است که داشتن شغل های حساس یا شیفتی مثل پرستاری یا مهمانداری از مشاغلی که حیثیت خانواده را زیر سوال می برد نیست و مرد با این استدلال که شغل های شیفتی سخت است و باعث عدم حضور زوجه در منزل می شود، نمی تواند مانع اشتغال زوجه گردد.

مثال برای شغل متعارض با شئونات خانوادگی

فرض کنید زوج، قاضی دادگستری بوده و زوجه مربی و مدرس رقص و آواز باشد؛ گرچه مربی رقص و آواز بودن به سختی پرستاری و مهمانداری و غیره نیست ولی به دلیل ماهیت شغلی که با شغل زوج که قاضی دادگستری است، همخوانی ندارد، می تواند موجبات منع اشتغال را فراهم آورد.

  • خانواده
  • منع اشتغال
  • اشتغال همسر
  • شئونات خانوادگی
  • شغل های حساس یا شیفتی