وبلاگ مطالب حقوقی

Legal Content Blog

مسئولیت پرداخت هزینه های تعمیرات املاک استیجاری
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۲

مسئولیت پرداخت هزینه های تعمیرات املاک استیجاری

نحوه پس گرفتن چک یا سفته بابت ضمانت حسن انجام کار از کارفرما
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۲

نحوه پس گرفتن چک یا سفته بابت ضمانت حسن انجام کار از کارفرما

مراقبت از حیوانات
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۲

مراقبت از حیوانات

نکاتی در خصوص نقل و انتقال خودرو
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۲

نکاتی در خصوص نقل و انتقال خودرو

نکاتی در خصوص کمسیون ماده 100 شهرداری ها
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۲

نکاتی در خصوص کمسیون ماده 100 شهرداری ها

ودیعه املاک استیجاری
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۲

ودیعه املاک استیجاری

منع اشتغال زوجه از ناحیه زوج
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۲

منع اشتغال زوجه از ناحیه زوج

شهادت کذب
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۲

شهادت کذب

تنصیف دارایی
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۲

تنصیف دارایی

حقوق شهروندی و فضای مجازی
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۲

حقوق شهروندی و فضای مجازی

سقف زدن برای پاسیو توسط طبقه اول
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۲

سقف زدن برای پاسیو توسط طبقه اول

توضیحاتی در خصوص بذل مهریه
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۲

توضیحاتی در خصوص بذل مهریه

انصراف شوهر از اجرای گواهی عدم امکان سازش
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۲

انصراف شوهر از اجرای گواهی عدم امکان سازش

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۲

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

اقدامات لازم در خصوص تصادفات رانندگی
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۱

اقدامات لازم در خصوص تصادفات رانندگی

تامین دلیل چست؟
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۱

تامین دلیل چست؟

⁠⁣دانستنی های معامله
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۱

⁠⁣دانستنی های معامله

نگاهی به وثیقه گذاری بانکی برای خروج از کشور
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۱

نگاهی به وثیقه گذاری بانکی برای خروج از کشور

آنچه باید در خصوص  ظهر نویسی چک بدانید
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۶/۱

آنچه باید در خصوص ظهر نویسی چک بدانید

ثبت شرکت با مسئولیت محدود(قسمت دوم)
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۶/۱

ثبت شرکت با مسئولیت محدود(قسمت دوم)