وبلاگ مطالب حقوقی

Legal Content Blog

چک؛ کیفری یا حقوقی
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۲۲

چک؛ کیفری یا حقوقی

فروش مال مشاع
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۲۱

فروش مال مشاع

ضرورت و یا عدم ضرورت حضور زوجین در طلاق توافقی در دادگاه
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۲۱

ضرورت و یا عدم ضرورت حضور زوجین در طلاق توافقی در دادگاه

خسارت ناشی از جرم
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۱۸

خسارت ناشی از جرم

پیش فروش ساختمان منوط به تنظیم سند رسمی
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۱۷

پیش فروش ساختمان منوط به تنظیم سند رسمی

آنچه درباره حضانت باید بدانید
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۱۷

آنچه درباره حضانت باید بدانید

فرزند خواندگی
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۱۷

فرزند خواندگی

بیمه بیکاری
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۱۷

بیمه بیکاری

چک سفید امضا چیست؟
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۱۶

چک سفید امضا چیست؟

تغییرات قانون چک
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۱۵

تغییرات قانون چک

عجیب‌ترین قوانین خودرویی در جهان(قسمت دوم)
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۱۳

عجیب‌ترین قوانین خودرویی در جهان(قسمت دوم)

محکومیتهایی که در سوءِ پیشینه افراد درج می‌گردد
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۷

محکومیتهایی که در سوءِ پیشینه افراد درج می‌گردد

سرباز فراری
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۶

سرباز فراری

نکاتی در خصوص حضانت و  خروج طفل  از کشور
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۵/۴

نکاتی در خصوص حضانت و خروج طفل از کشور

دعوای تخلیه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۵/۴

دعوای تخلیه

احتکار و مجازات آن
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۴/۲۷

احتکار و مجازات آن

عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر چه آثاری در پی دارد؟
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۴/۲۵

عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر چه آثاری در پی دارد؟

شرایط تملک «نصف دارایی مرد» پس از طلاق
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۴/۲۴

شرایط تملک «نصف دارایی مرد» پس از طلاق

با دیدن خودروی پارک شده در مقابل پارکینگ منزلمان، چه کاری انجام دهیم؟
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۴/۲۰

با دیدن خودروی پارک شده در مقابل پارکینگ منزلمان، چه کاری انجام دهیم؟

نکاتی در خصوص تخلفات پزشکی
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۴/۱۶

نکاتی در خصوص تخلفات پزشکی