وبلاگ مطالب حقوقی

Legal Content Blog

صلح عمری
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۴/۱۲

صلح عمری

در چه مواردی مردان می‌توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۴/۷

در چه مواردی مردان می‌توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

اعتبار حقوقی صدا در دادگاه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۴/۵

اعتبار حقوقی صدا در دادگاه

اگر شوهر فوت کند مهریه زن دوم چه می شود؟
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۴/۲

اگر شوهر فوت کند مهریه زن دوم چه می شود؟

پرینت پیامک‌های تلفن همراه تحت چه شرایطی ارائه می‌شود؟
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۳/۲۷

پرینت پیامک‌های تلفن همراه تحت چه شرایطی ارائه می‌شود؟

پدر و مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۳/۲۰

پدر و مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟

نگاهی به وثیقه‌گذاری بدهکاران بانکی برای خروج ازکشور
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۳/۱۱

نگاهی به وثیقه‌گذاری بدهکاران بانکی برای خروج ازکشور

حق حبس در دوران عقد چیست؟؟
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۲/۲۰

حق حبس در دوران عقد چیست؟؟

زوجه چه زمانی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۲/۲۰

زوجه چه زمانی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟

تعیین بیت کوین به عنوان مهریه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۲/۶

تعیین بیت کوین به عنوان مهریه

روش های مطالبه مهریه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۲/۱

روش های مطالبه مهریه

آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده‌، از شخصی شکایت کرد؟
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۴۰۰/۱/۱۷

آیا می‌توان با استناد به فیلم ضبط شده‌، از شخصی شکایت کرد؟

تظاهر به توبه و مجازات آن
ساناز کشوردوست | ۱۴۰۰/۱/۱۱

تظاهر به توبه و مجازات آن

شرایط فسخ قرارداد
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

شرایط فسخ قرارداد

شرایط بازنشستگی برای زنان
ساناز کشوردوست | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

شرایط بازنشستگی برای زنان

وضعیت محرمیت دخترِ زن از ازدواج سابق با همسر فعلی
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

وضعیت محرمیت دخترِ زن از ازدواج سابق با همسر فعلی

عجیب‌ترین‌ قوانین‌ خودرویی در جهان(قسمت اول)
ساناز کشوردوست | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

عجیب‌ترین‌ قوانین‌ خودرویی در جهان(قسمت اول)

مجوز سقط جنین قانونی
ساناز کشوردوست | ۱۳۹۹/۱۲/۴

مجوز سقط جنین قانونی

تعریف کالای قاچاق
ساناز کشوردوست | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

تعریف کالای قاچاق

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه
نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه